Projektet bag Team Nico

Projektet

Begyndelsen:

Min søn Max fik konstateret cancer i 2013.

Ingen vidste, i hvor stort et omfang sygdommen havde ramt, ingen kendte forhold som risiko eller chance, og alt forekom som et stort sort hul. Max er i dag er kræftfri, men endnu ikke helbredt. 

Da Max blev syg besluttede vi, at det kunne hjælpe at sætte os et fælles mål. Og det mål viste sig at være en vigtig del af den udvikling, der siden er sket. ”Den røde tråd” er, at Max og jeg, støttet af den nærmeste familie og gode venner, på denne måde viser, hvor afgørende det er at holde fast i et fælles mål. Og hvor vigtigt det er at holde fokus på sin fremtid – uanset hvor håbløs og uoverskuelig dagligdagen forekommer. 

Vi aftalte, at jeg skulle cykle en tur, der er længere end normalt, og at Max skulle være chauffør i en af følgebilerne så vi sammen kørte over mållinjen i Race Across America i juni måned 2016. Race across America er en enkeltstart på 5.000 km tværs over USA gennem 12 stater og 3 tidszoner. Løbet skal gennemføres på maksimalt 12 døgn med temperaturer fra 0 til plus 50 grader over to bjergkæder (bla Rocky Mountains) og gennem 2 ørkener. Kun 269 personer har gennemført løbet igennem de 37 år, det har været afholdt, og ingen af dem er Nordjyder. 

Jeg nåede i 2016 4.000 km på 10 døgn indtil en sovende arm gjorde det uforsvarligt at fortsætte. Ingen havde forestillet sig, at mit team og jeg skulle gentage det, men da vi så, hvor stor opmærksomhed, vi havde fået under opholdet i USA, blev vi enige om, at vores mission - om at inspirere andre i en håbløs situation til at sætte sig mål og holde fokus mod fremtiden - ikke kunne stoppe her. Derfor står jeg igen på startlinjen i Oceanside den 11. juni 2019, fast besluttet på, at gennemføre verdens hårdeste cykelløb, Race across America. Sammen med mit team.

Udover at samle midler til vores mission og deltagelse i Race across America - et projekt til over en halv mio. kr. - samler vi også midler ind til kræftramte børn gennem Børnecancerfonden. I 2016 blev til til i alt 61.500 kr. og vi har allerede nu doneret yderligere 50,000 kr. til Børnecancerfonden. Et beløb, der meget gerne må blive endnu højere end i 2016.  

My son Max was diagnosed with cancer in 2013.

No one knew to what extent the disease had hit, no known conditions such as risk or chance, and everything seemed like a big black hole.
Max is today non-cancerous but not yet cured.

When Max got sick we decided that it could help us set a common goal. And that goal turned out to be an important part of the development that has happened since. "The Red Thread" is that Max and I (who until then just cycled "for fun" in the local exercise bike club), supported by the closest family and good friends, thus show how crucial it is to stick to one common goal.
And how important it is to stay focused on its future - no matter how hopeless and unmanageable everyday life occurs.

We agreed that I had to ride a trip that is longer than usual and that Max was to be a driver in one of the trailer cars so we together drove over the finish line in Race Across America in June 2016.

In 2016 I reached 2,500 miles in 10 days until a "sleeping arm" made it irresponsible to continue.
No one had imagined that my team and I should repeat it, but when we saw how much attention we had in Denmark during our stay in the United States, we agreed that our mission to inspire others in a hopeless situation about setting goals and focusing on the future could not stop here.
That is why I am again on the start line at Oceanside on June 11, 2019, determined to complete the world's toughest race, Race across America. Together with my team.

In addition to collecting funds for our mission and participation in Race across America, we also collect funds for children affected by cancer through the Children's Cancer Foundation.
In 2016, a total of USD 11,000 was raised. and we have already donated another DKK 10,000 to the Children's Cancer Foundation. An amount that may very much be higher this time than in 2016.

We look forward to meeting new and old friends and acquaintances when we come to Oceanside. And as we say: "We believe in the shit" :-)
Raam

RAAM:

RAAM er den ultimative cykeludfordring, som mindre end 300 personer igennem den 36 - årige løbshistorik hidtil har gennemført, heriblandt Chris MacDonald i 2005.  

Vi har forberedt og nu også allerede deltaget i Race across America i juni måned 2015, hvor Stig nåede at cykle 3.858 km på ca. 10 døgn inden en permanent sovende hånd og arm gjorde det for risikabelt og uforsvarligt at fortsætte, idet bremseeffekten var væsentligt nedsat, og hvor rutens sidste bjergkæde Appalachians Mountains mod slutningen af løbet ventede rytterne.  

Undervejs mod målet har jeg fortsat mine aktiviteter med Team Rynkeby Nordjylland, der indsamler midler til kræftramte børn og deres familier via BørneCancerFonden, men tager nu en pause fra disse aktiviteter.
Jeg var igennem seks år træningsansvarlig for holdet og sørgede for, at deltagerne blev i stand til at cykle den 1.475 km lange tur fra Aalborg til Paris på 8 dage. 

Som forberedelse til kvalifikation til RAAM har jeg cyklet fra Aalborg til Harzen og retur i maj måned, og vendte næsen hjemad mod Aalborg på cykel alene på 3,5 døgn efter at Team Rynkeby-holdet blev "afleveret" i Paris den 11. juli 2015.

I september 2015 deltog jeg og halvdelen af teamet i Race Around Ireland, der er en udfordring på 2.200 km på blot 5,5 døgn - også kendt som Europas hårdeste udfordring. 

Vi anser ikke os selv for at være spor anderledes end alle de andre familier, der er, har været, eller vil komme i en situation som vores. Vi vil blot forsøge at vise at det for os har været en stor hjælp at have et mål, der ligger forud i tid for på den måde at forsøge at komme videre fra en fastlåst situation. Også selv om vi er klar over, at der kæmpes kampe - med både vindere og tabere - med meget større konsekvenser end den kamp, vi har kæmpet.  

Desuden vil vi gerne synliggøre, hvor meget det betyder at støtte kampen mod cancer. Derfor har vi besluttet at indsamle minimum 50.000 kr., som forlods doneres til Børnecancerfonden. Et mål som har været realistisk, men som kræver fokus og opmærksomhed samt støtte fra alle, der interesserer sig for vores projekt. Vi forventer at kunne overrække en check på over 60.000 kr. ved en ceremoni på afdelingen for kræftramte børn på Aalborg Sygehus i midten af august måned 2016.

Team

Team Nico:

Mit team var i USA på 10, og bestod af læge, mekaniker samt massør/fysioterapeut og ikke mindst et team af personer, der sørgede for, at jeg døgnet rundt fik den nødvendige mad, væske og omsorg, herunder min søn, Max, som det hele jo drejer sig om. En gruppe mennesker, som jeg har haft ubetinget tillid til, og som jeg vidste ville hjælpe mig hele vejen til målstregen.

Flere samarbejdspartnere - som du kan se under "sponsorer" - er der allerede indgået samarbejdsaftaler. og en del privatpersoner har doneret beløb til formålet

Men der skal mere til – meget mere….. 

Vi har dog fuld tillid til, at det lykkes at skaffe de fornødne midler, og du og din virksomhed har mulighed for at støtte projektet med kontante midler eller som naturaliersponsor, således, at du medvirker til at komme over målstregen ved indsamling af minimum 50.000 kr. til Børnecancerfonden, som er orienteret om projektet og som kan bruges i mediemæssige sammenhænge. Beløbet på 50.000 kr doneres forud til Børnecancerfonden.
Med på sidelinjen er i øvrigt Chris MacDonald, som kender vort projekt og støtter det i det omfang, han har mulighed for det.    

Projektet har været omtalt i medierne i den udstrækning, det overhovedet har været muligt. Flere lokale medier - herunder TV2Nord og 24 Nordjyske har løbende dækket såvel forberedelser samt sendt indsalg undervejs på rejsen tværs over USA og vi har faste aftaler med radiokanalerne ANR og radio Nordjyske. Vores facebook-side ”RAAM-team Stig Nicolaysen 2016 – In Fight for Children with Cancer” - der nu har ændret navn til "Team Nico Ultracycling - In Fight against Cancer" har fordoblet antal følgere indenfor det seneste halve år og i alt 4.300 personer følger dagligt vore aktiviteter.

Med den meget store interesse, der fra alle sider har været vist, og af hensyn til de mange mennesker, der har opfordret os til at videreføre vores "mission" har vi - Max, min kone, Dorte og jeg - besluttet os for at videreføre vores aktiviteter, og i 2019 VIL vi gennemføre Race across America og samtidigt deltage i Race around Ireland for anden gang i 2018.  

Defor er det SÅ vigtigt, at vore samarbejdspartnere, vore sponsorer og de mange privatpersoner, der har fulgt os fortsat vil støtte os økonomisk og på andre måder, der kan gøre vores fremtidsplaner realistiske. Omvendt vil vi så garantere, at vi vil gøre alt for, at den store interesse for vores mission og vores aktiviteter vil fortsætte og udvikle sig yderligere.  

Bliv Sponsor: www.team-Nico.dk / Tlf og Mobile Pay 2664 5806 / Mail: teamnico.ultra@gmail.com

Max Nicolaysen / Stig Nicolaysen. 

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System